Nieuwe structuur Keurmerk Nederland

De afgelopen maanden heeft Keurmerk Nederland diverse veranderingen doorgemaakt. Er is een splitsing gekomen tussen het ontwikkelen en adviseren van keurmerken (onder de naam KMNL) aan de ene kant, en het inspecteren van keurmerkhouders (onder de naam Keurmerk Nederland) aan de andere kant. Hierdoor is een verder professionalisering mogelijk gemaakt. KMNL kan zelfstandig ontwikkelings- en adviestrajecten met u uitvoeren. En Keurmerk Nederland levert u vervolgens de onafhankelijke inspecteurs die uw keurmerk bij deelnemende bedrijven gaan toetsen. Het Keurmerk Register wordt op termijn ondergebracht in een aparte, onafhankelijke stichting, die toezicht zal houden op uw keurmerk en haar houders.

Rathenau wil keurmerk gezondheidsapps

Veel gezondheidsapps verdienen aan de persoonlijke gegevens die de gebruiker invoert, en beschermen ze ook nog eens slecht. Reden voor het Rathenau Instituut om te pleiten voor een keurmerk. Zo’n keurmerk zal gebruikers eenduidige informatie geven. Het moet ook duidelijk worden wat er met persoonlijke gegevens gebeurt en welk verdienmodel de aanbieder hanteert. Lees het hele artikel op de website van Medisch Contact.

Bron: Medisch Contact, 17 november 2014